9. Molnár István-díj

A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítással párhuzamosan, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporteri Szakosztálya már hetedik éve tördelői pályázatot hirdet. Emlékezve a 2012-ben elhunyt neves tervező-szerkesztőre, a Molnár István-díjra olyan tipográfusok, grafikusok, képszerkesztők, tervező-szerkesztők jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják a fotográfia méltó megjelenítését a sajtóban.

 

PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE

A pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalpárt. A pályázatra jelentkezni egy szabadon választott fotósorozatot bemutató layouttal lehet. A felhívásra beadott anyag lehet valamely magazinban megjelent munka, vagy még csak tipográfiai tervként létező, valóságos vagy fiktív magazin. Előnyt jelent, de nem feltétel, a Molnár István szellemiségében megalkotott tipográfia.

A győztes pályamű alkotója 100 000 Ft elismerésben részesül.

A pályaműveket PDF kiterjesztésben a molnaristvandij@tipografus.hu e-mail címre várjuk.

Pályaművek beküldési határideje: 2022. március 16., 24:00 óra

 

A pályázaton való részvétel ingyenes.

 

A legjobb pályaművet a 39. Magyar Sajtfotó Kiállítással együtt mutatják be.

 

AZ ELMÚLT ÉVEK DÍJAZOTT PÁLYÁZATAI

 

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

A kiadvány mérete szabadon választott. A kép-szöveg arány nem meghatározott, de fontos irányelvnek tartjuk, hogy az oldalakon a fénykép domináljon. A megjelenített munkáknak a képek mellett a következő elemeket kell tartalmazniuk: főcím, alcím, lead, képaláírás, minimum 1000 karakter (szóközzel) folyószöveg, valamint a képek és az írott szövegek forrásmegjelölése. A feldolgozott fotó sorozat fontos, de nem díjazandó eleme a pályaműnek.

A felhasznált képek és tipográfiai elemek forrását a pályamű végén szükséges összegezni. A zsűrizés anonimitásának megőrzése érdekében fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a layout nem tartalmazhat utalást a szerző kilétére, az őt megbízó orgánumra, ügynökségre!

A pályázó nevét és elérhetőségét a pályamű végén, a felhasznált elemek jegyzéke után egy üres oldalon kell feltüntetni.

 

ZSŰRIZÉS

A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és egy fordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni mindazon pályázókat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget. A zsűrizés anonim módon történik.

 

A beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja el:

Kemény Zoltán – képzőművész, tipográfus, a zsűri elnöke

Bánkuti András – a Digitális Fotó Magazin főszerkesztője

Hupján Ria – tervezőszerkesztő, a Bálint György Újságíró iskola szakvezetője

Takács Adrienne – művészeti vezető, Mediacity

Heltai Csaba – tipográfus, a Cafe Frei design managere

 

A Molnár István-díj átadására a Magyar Sajtófotó Kiállítás ünnepélyes megnyitóján kerül sor. A legjobb pályamű(vek) a Magyar Sajtófotó Kiállításon és a hozzá kapcsolódó kiállítás sorozaton is bemutathatók.

 

SZERZŐI JOGOK A pályázatra kizárólag olyan pályamű adható be, amelynek képei, szövegei és tipográfiai elemei szerzői jogilag rendezettek.

A felhasznált elemek kapcsán a szerzőktől hozzájárulási nyilatkozatot kell kérni és csatolni a beadott pályaműhöz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szerzők a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadják a Molnár István-díj pályázati feltételeit, és egyben hozzájárulnak, hogy a beküldött pályaműveket térítésmentesen:

• a Magyar Sajtófotó Kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassák és azt, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás neve alatt, a kiállítás(ok) részeként, időbeli és térbeli korlátozás nélkül bemutassák,

• a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban felhasználják,

• a pályázat online és print archívumában megőrizzék, illetve

• nyilvánossá tegyék a sajtófotó hivatalos honlapján

• a Sajtófotó évkönyvben (nyomtatott és e-book formátumban) publikálják.

Ajánljuk a pályázóknak, hogy a layout-ok elkészítésénél lehetőség szerint Creative Commons megjelölésű fényképeket és tipográfiai elemet használjanak. Szöveg estén vakszöveget tördeljenek.

A „Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0” – licencszerződés, amely lehetővé teszi a mű másolását, terjesztését, bemutatását, előadását, feldolgozását, ugyanakkor előírja a szerző és a forrás megadását, valamint az azonos jogok és feltételek melletti terjesztést.

A licenc magyar nyelvű kivonata itt olvasható: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA-3.0

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott művek elkészítésével, vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.